Ja, mits de kiters zich verantwoordelijk gedragen, maar hierin hebben we nog een weg te gaan. De NKV is een lang traject aan het afleggen om de in het Binnenvaart Politie Reglement vastgelegde algeheel verbod op kitesurfen te wijzigen. Wij willen dat de beperkingen vergelijkbaar worden met die de windsurfers hebben. Er kan zo meer veilige ruimte ontstaat.