Nee, in een Natura 2000 Gebied mag je uitsluitend in de aangewezen kitesurfzone kiten. Zie de NKV-spotkaart.

Langs de gehele Nederlandse Noordzeekust inclusief Waddeneilanden mag je uitsluitend op de aangewezen spots kitesurfen. Er wordt door zeer ervaren en goed voorbereide kitegroepjes van spot naar spot varen (de zogenaamde downwinder). Zij volgen dan de NKV-veiligheidstips op, kruizen geen vaarwegen of Natura 2000 Gebieden, en begeven zich niet dicht langs de kust tussen andere zeegaande waterrecreanten. Starten en landen van de kite doen ze altijd op een kitesurfspot.

Hier de contouren van Natura 2000 Gebieden langs de Noordzeekust:

NKV • Voor kitesurfers, door kitesurfers
NKV • Voor kitesurfers, door kitesurfers
NKV • Voor kitesurfers, door kitesurfers