De wetgever en de beheerders van het water vinden dat kitesurfen gevaarlijker is dan windsurfen. Daarom is in het Binnenvaart Politiereglement (BPR) geregeld dat:
– kitesurfen op het binnenwater is verboden, tenzij toegestaan;
– windsurfen op veilig binnenwater is toegestaan, tenzij verboden.
Zou er meer ruimte ontstaan als het kitesurfen gelijk als windsurfen wordt behandeld? Nee.
Als het BPR zou worden aangepast dan is er alleen voordeel bij enkele kleinere meren en plassen. De voor kiters geschikte grote wateren als het IJssel-, Marker-, Gooi-, Veluwe rand- en IJmeer zijn bestempeld als beschermde natuurgebieden. Hier is naast een ontheffing BPR ook een vergunning Natuurwet nodig. Die laatste is veel moeilijker te krijgen en het heeft daarom meer zin hier energie en geld in te stoppen. Dat betekent dat we de regels in de BPR laten zoals ze zijn. We richten ons op samenwerken met overheden en natuurorganisaties. Via die weg zouden we betere en meer kiteplekken kunnen realiseren.