De windsurfer mag zeker niet overal surfen. Op gevaarlijke waterwegen, vaargeulen, grote rivieren en enkele deltagebieden is het niet toegestaan. De overheid vindt windsurfen minder gevaarlijk dan kitesurfen en heeft kitesurfen daarom op het binnenwater verboden. Wel kan op met boeien begrensd binnenwater een ontheffing voor dit verbod worden verkregen.