Dit heeft te maken met rustende en/of foeragerende watervogels die het moeilijk hebben zich te handhaven. Kitesurfers kunnen deze vogels mogelijk verstoren. De overheid heeft als taak deze watervogels te beschermen. Op de NKV Spotkaart kun je zien welke spot open of gesloten is. Het gaat om:

  • Lauwersmeer van 1 oktober tot 1 juni;
  • Kornwerderzand van 1 oktober tot 1 mei
  • Medemblik, Warder, Hemmeland, Grevelingendam Noordzijde van 1 oktober tot 1 april.