Kijk hiervoor op onze verzekeringspagina. Voor schade bij de Sportzeker verzekering ga naar de website van Sportzeker

Het schade stappenplan:

  1. Ga na van welke schade er sprake is: wanneer er sprake is van schade door toedoen van een ander, dan dient deze persoon diens aansprakelijkheidsverzekeraar te raadplegen. Is er sprake van schade door jouw toedoen, dan neem je contact met jouw aansprakelijkheidsverzekeraar door de volgende stappen te volgen:
  2. Ga naar https://kitesurfvereniging.nl/verzekering/ en klik op de button “schade melden”
    Klik op de link ‘Schade formulier – meld hier je schade’
    Geef hierbij je lidmaatschapsgegevens op en je startdatum van het lidmaatschap.
  3. Vul de onderdelen uit het formulier welke van toepassing op jouw claim, naar waarheid in.
    Wanneer er sprake is, welke al gerepareerd, voeg dan een bon bij van de reparateur. Bij 4 (door wie werd de schade veroorzaakt) kun je je eigen gegevens invoeren, wanneer je de schade zelf veroorzaakt hebt.
  4. Sla het formulier op als .pdf en verstuur het naar info@meijers.nl o.v.v. Schadeformulier NKV lid [+jouw polisnummer]

Voor specifieke vragen rondom het proces neem je contact op met Meijers assurantien. Geef aan dat het om de NKV Kitesurfverzekering gaat.