Spot info

Kitesurfen is hier verboden. We zouden dat graag anders zien en wij proberen sinds 2016 het kiten in de visies en stadsontwikkelagenda te krijgen.

Dit hebben we bereikt:

 • Zodra het Midden- en Strandeiland open is voor publiek, met de gemeente in gesprek over wenselijk- en haalbaarheid van een kitezone
 • Zodra het Buiteneiland voor publiek wordt opengesteld (2040?) wordt onderzocht of een kitezone wenselijk en haalbaar is.
 • Kiten is op ons verzoek in een “Analyse behoefte watersport IJburg en Zeeburgereiland”, d.d. 2021 opgenomen. Hierin staat o.a.:
  • Voor kitesurfen is in de IJburgbaai geen ruimte, de baai is te klein, teveel woningbouw (valwinden) en de oevers zijn gebruiksonvriendelijk.
  • een locatie ten noorden en ten oosten van het Buiteneiland kan. Dit vergt inrichtingsmaatregelen zoals het verlengen van de golfbreker waardoor een luwe zone ontstaat die fysiek gescheiden is van de vaargeulen voor de beroeps- en recreatievaart door het IJ. Door de noordelijke oever van het Buiteneiland af te werken met gras i.p.v. ruwe basaltblokken, ontstaat tevens een vriendelijker entree van IJburg (en Amsterdam). Verder onderzoek en overleg naar de haalbaarheid (zie aanbevelingen en verslag interviews) is gewenst.
  • Er kan gezocht worden naar een tijdelijke locatie, maar dan moet bij de provincie een aparte vergunningprocedure worden doorlopen. Een tijdelijke locatie zou de noordkant van het Strandeiland kunnen zijn. De provincie wil durfsporten stimuleren, ook bij Amsterdam, dus het is een kans.

IJburg

Spotbeheerder

Spotbeheerders zijn kiters die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van deze kitespot. Ze hebben een goede verbinding met de gemeente, kitesurfers en overige belanghebbenden. Bovenal zorgen ze er voor dat de spot een leuke en veilige plek is om te kitesurfen! Heb jij vragen over deze spot? Neem dan contact op met de spotbeheerder.

 • Naam:

  Richard Smink
 • Telefoon:

  06-52860132
 • E-mail:

  ijburg@kitesurfvereniging.nl