Spot info

Op deze spot werd van april tot oktober gekite. Want er is onderzocht dat wij in die periode geen vogelsoorten in problemen brengen. Echter het met boeien afbakenen van de kitezone  (ontheffing Binnenvaart Politiereglement) was nooit geregeld. Deze spot staat daarom op de spotkaart als “verboden te kiten”.

Om hier een officiële spot te creëren is o.a. medewerking van gemeente nodig, de gemeente vond kiten hier niet passen en wilde geen investeringen doen om het voor kiten beter geschikt te maken. Verder is bij andere belangenpartijen provincie, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat geen draagvlak voor deze plek. Dat is besproken in de werkgroep “Kitesurfen in het IJsselmeergebied”, zie Toekomstbeeld. Wel zagen alle werkgroep leden in dat kiters meer ruimte nodig hebben, mits in balans met de natuurwaarde. Daarom is er draagvlak voor en medewerking aan het onderzoeken van alternatieve locaties (Trintelhaven, Hoorn, Warder, IJburg, Edam Zuid, Medemblik Regatta, Andijk, Huizen, Zeewolde). Dat is grotendeels in gang gezet. Resultaten zijn pas in 2023 of 2024 te verwachten.

Monnickendam

Spotbeheerder

Spotbeheerders zijn kiters die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van deze kitespot. Ze hebben een goede verbinding met de gemeente, kitesurfers en overige belanghebbenden. Bovenal zorgen ze er voor dat de spot een leuke en veilige plek is om te kitesurfen! Heb jij vragen over deze spot? Neem dan contact op met de spotbeheerder.

  • Naam:

    NVT
  • Telefoon:

  • E-mail: