Spot info

Kitesurfen verboden.

  • Samen met de spotbeheerder en de gemeente is een inschatting gemaakt dat de procedure om hier een kiteplek te realiseren (aanvraag Natuurwetvergunning) voor de leden van de lokale windsurfvereniging nadelig zou kunnen zijn. In de vorm van dat hen dan beperkingen kunnen worden opgelegd.

Reeuwijkse plassen

Spotbeheerder

Spotbeheerders zijn kiters die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van deze kitespot. Ze hebben een goede verbinding met de gemeente, kitesurfers en overige belanghebbenden. Bovenal zorgen ze er voor dat de spot een leuke en veilige plek is om te kitesurfen! Heb jij vragen over deze spot? Neem dan contact op met de spotbeheerder.

  • Naam:

    Roland de Jong
  • Telefoon:

  • E-mail:

    reeuwijkseplassen@kitesurfvereniging.nl