Spot info

Dit kan een mooi ondiep water spot worden. Je kan hier o.a. varen met wind vanuit oost en noord. Die zijn spaarzaam in Friesland.

De NKV voert gesprekken met provincie, gemeente, en ondernemers over realiseren van een kitesurfzone. Deze partijen zijn positief gestemd, al 5 jaar bezig met dit plan en stap voor stap komen we verder. We hebben gezamenlijk een tekening gemaakt van hoe de kitezone en het strand eruit kan gaan zien. Er is nog geld nodig en de natuur mag niet worden aangetast. Het vraagt daarom nog enige tijd (2024-2025) of en onder welke voorwaarden hier gekitesurft kan en mag worden. Het helpt als je hier nu niet gaat kiten. Zo laten we zien dat met kiters goede afspraken te maken zijn en geeft de gemeente en provincie vertrouwen vervolgstappen naar een nieuwe kiespot te zetten.

Tjeukemeer

Spotbeheerder

Spotbeheerders zijn kiters die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van deze kitespot. Ze hebben een goede verbinding met de gemeente, kitesurfers en overige belanghebbenden. Bovenal zorgen ze er voor dat de spot een leuke en veilige plek is om te kitesurfen! Heb jij vragen over deze spot? Neem dan contact op met de spotbeheerder.

  • Naam:

    John van der Hoeven
  • Telefoon:

    06-50507607
  • E-mail:

    Tjeukemeer@kitesurfvereniging.nl