Spot info

In juni 2020 zijn we samen met de gemeente Zeewolde gestart met het verkennen van de wensen en mogelijkheden voor een kitesurfzone. In september 2023 wordt een Passende beoordeling op gesteld  om voor de locatie “Zeewolde strand” de vraag te kunnen beantwoorden of een Wnb-vergunning (en/of ontheffing) nodig is en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. In bijgaande animatie kun je o.a. volgen welke stappen zijn gezet zijn en nog gezet moeten worden. We verwachting in 2024 meer duidelijkheid te krijgen of kiten mogelijk is.

Zeewolde

Spotbeheerder

Spotbeheerders zijn kiters die zich inzetten voor het behoud en onderhoud van deze kitespot. Ze hebben een goede verbinding met de gemeente, kitesurfers en overige belanghebbenden. Bovenal zorgen ze er voor dat de spot een leuke en veilige plek is om te kitesurfen! Heb jij vragen over deze spot? Neem dan contact op met de spotbeheerder.

  • Naam:

    Marco Bremmers
  • Telefoon:

  • E-mail:

    zeewolde@kitesurfvereniging.nl