NKV

Nieuwsbrief December 2016

De NKV wenst je fijne feestdagen een een vaarspoedig 2017!


Even een kort bericht van de NKV. Het jaar loopt ten einde, de winter is begonnen –
hoewel ik vandaag nog plenty kites zag downwinderen langs de Zandvoortste kust…
Zoals bekend hebben we in oktober een ingelaste NKV ledenvergadering gehad. Hierin
hebben we het het voltallige nieuwe bestuur kunnen presenteren, alsmede onze plannen
voor de komende tijd.

Het bestuur bestond al sinds juni uit Rene Bos (voorzitter), Bouke Borger
(penningmeester), Rick Kuiper (secretaris/communicatie) en Dave Ottelé (commisaris
veiligheidszaken). En tijdens de vergadering hebben de leden met algemene
instemming de completering van het voltallige, nu zevenkoppige bestuur met de volgende
personen goedgekeurd:

Lisa van den Dool (wedstrijdcommissaris NKV en voorzitter NVWK), Stephan Zaat
(regiocommissaris) en Ronald Ten Boden (bestuurslid events en marketing).
Wij zijn intussen druk in de weer met de belangenbehartiging van het kitesurfen in
Nederland: overleg met overheden en andere stakeholders over het openstellen en
openhouden van kitespots; bevorderen van de veiligheid en het delen van best practice,
ondermeer in partnership met de KNRM; het opstellen en coördineren van de nationale
kitesurfwedstrijdkalender; het intensiveren van promotie en communicatie naar de
Nederlandse kitesurfcommuity; en het bedenken van aansprekende events voor leden en
potentiële leden in 2017 zoals kitesurf summits, safety dagen, ledenvergadering op een
leuke locatie en met een leuk programma, etcetera.

Het bestuur (ondersteund door onze enthousiaste part-timer regio-coördinator Hans van
der Hulst) kan dit natuurlijk niet allemaal zelf, dus als je interesse hebt in een vrijwilligers
rol in een van de commissies op het terrein van regiozaken; veiligheid; communicatie en
marketing of wedstrijden, stuur dan een mailtje naar een van de bestuursleden (zie
https://www.nederlandsekitesurfvereniging.nl voor email adressen) of naar
ondergetekende via voorzitter@kitesurfvereniging.nl. We horen graag van je!
We gaan het nieuwe jaar vol enthousiasme in en we zullen regelmatig van ons laten horen
via nieuwsbrieven, de NKV site, Facebook en natuurlijk ook tijdens de events die we gaan
organiseren.

Dank je voor je steun voor de NKV en voor nu wensen we je hele fijne feestdagen en een
vaarspoedig 2017!

Namens het bestuur van het NKV, met sportieve groeten,

Rene Bos
Voorzitter