NKV

Nieuwsbrief september 2016

Beste NKVer,

Thema-nieuwsbrief september 2016: Regiocoördinatie
Zoals bekend zijn spotbeheer en veiligheid belangrijke thema’s bij de NKV. Dit keer een
nieuwsbrief over het thema regiocoördinatie. Een volgende thema-nieuwsbrief willen we
speciaal gaan wijden aan het onderwerp veiligheid.

Wat doen we zoal op gebied van spotbeheer?
We proberen aan tafel te komen bij inspraakprocessen over waterrecreatie, zowel op
landelijk, regionaal als op lokaal niveau. Dit doen we door gebruik te maken van ons
netwerk bij landelijke samenwerkingsverbanden zoals (Platform Water Recreatie en Water
Recreatie Nederland). Op lokaal niveau worden jouw belangen waar nodig behartigd door
onze vrijwillige regiovertegenwoordigers.

Het team regio coördinatie bestaat uit:
Regio-commissaris (bestuursfunctie – vacature)
Regio-coördinator in part-time vaste dienst (Hans van der Hulst)
Regio-vertegenwoordigers (vrijwilligersfunctie – regiovertegenwoordigers-kitesurfspots/)
Experts (waar nodig en beschikbaar: ecologen, juristen, bestuurskundigen)

Als bestuur zijn we voornemens tijdens de volgende ledenvergadering (hier volgt spoedig
nieuws over) onze nieuwe regiocommissaris aan de leden ter benoeming voor te stellen.


Regiovertegenwoordigers; wie zijn dat en wat doen ze?
De regiovertegenwoordiger is op zijn of haar spot het aanspreekpunt voor kiters en lokale
overheden, en daarmee ook de ogen en oren van de NKV. Hij/zij heeft overleg met clubs,
verenigingen, en lokale en regionale stakeholders over kitespots en kitezoneringen en
gerelateerde aangelegenheden.
Met enthousiasme stellen enkele nieuwe regiovertegenwoordigers zich hierbij voor:

Michael Foelling (1969)
Regiovertegenwoordiger voor de spots: Sudwestfryslan en Harlingen en neemt
momenteel ook de spots Mirns en Lemmer waar.Na zijn HBO-opleiding heeft Michael 12 jaar gewerkt als zakelijke leider bij een
internationaal bedrijf voor evenementenservice. Thans ondernemer (5 kitesurfcenters
wereldwijd), redacteur bij kitelife magazine en werkt samen met VDWS (Duitse
watersportverbond ) en IKO (International Kiteboarding Organization). Sinds 2013
woonachtig in Workum.
Zijn en ons doel is: verbeteren en veiliger maken van de kitesurflokaties in Friesland.
Intensief samenwerken met gemeentes, kitesurfscholen, kiters en andere
belanghebbende organisaties. De kitesurfsport laten groeien in een veilige omgeving, zo
dat iedereen het een leuke activiteit vindt en er geen overlast voor andere strand/lokatie-
gebruikers ontstaat.

Fabian Olthof (1980)
Regiovertegenwoordiger spot: Wijk aan Zee
Even voorstellen: Ik ben werkzaam als juridisch adviseur en sta werknemers bij en
behartig hun belangen in arbeidsrechtelijke kwesties. Sinds 1,5 jaar ben ik hooked aan
kitesurfen. Ik wil mijn steentje bijdragen aan deze mooie sport en heb gekozen omdat te
doen door mij aan te melden bij het NKV als regiovertegenwoordiger voor de locatie waar
ik vaak kite: Wijk aan Zee (Bunker en Pier). En wil zo de belangen voor onze sport
behartigen.
Ik hoop samen met de medewatersporters, ondernemers en gemeente de fijne sfeer te
behouden die er nu is. Ook hoor ik graag van de medekiters welke ideeën er zijn voor de
spots bunker en de pier.
Tot op het water!


Okke Engels
Regiovertegenwoordiger Spot: IJburg
Hallo ik ben opgeleid als CIOS sportdocent en heb al enige jaren een Kitesurfschool.
Woon in Amsterdam en kite regelmatig op IJburg.
Deze plek, dicht bij de stad, prachtig strand, vlakwater en ook bescheiden chop condities,
wil ik samen met jullie op “de kaart” krijgen. Door de ontwikkelingen van IJburg en de
bereidheid van de gemeente Amsterdam te onderzoeken of kitesurfers een plek kunnen
krijgen, kan deze droom in vervulling gaan.

Enthousiast geworden door deze nieuwe gasten? We zijn nog op zoek naar Regio-
vertegenwoordigers,
zie http://www.nederlandsekitesurfvereniging.nl/nkv/regiovertegenwoordigers-
kitesurfspots/ Meld je aan!


Landelijke en provinciale ontwikkelingen:
Noord-Holland:
Eindconcept “visie op waterrecreatie 2030” is klaar. Enkele passages uit de visie:

 • Noordzeekust …… Concentratie van durfsporten (w.o. kitesurfen) aan metropoolkust en
  kleinschaliger in het noorden
 • Binnenwater …..om de toenemende vraag naar kitesurfen op te vangen, is de- Binnenwater …..om de toenemende vraag naar kitesurfen op te vangen, is de
  ontwikkeling van kitesurflocaties in het Markermeergebied een gezamenlijke opgave. Het Natura 2000 beheerplan Markermeer & IJmeer legaliseert locaties aan de Noord-Hollandse Markermeerkust.
 • Noord-Holland / Gelderland / Flevoland
  Binnenkort wordt het Natura 2000 Concept beheerplan IJsselmeergebieden (IJssel-
  Marker-IJ- en Rand-meer ) openbaar gemaakt. Hieraan is 8 jaar gewerkt en NKV is als
  belanghebbende hierbij betrokken. Het beheerplan beschrijft welke maatregelen er de
  komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.
  Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan geregeld worden. Via indienen van een zg. zienswijze kunnen we (beperkt) invloed uitoefenen indien wij oneens zijn met (delen) van het beheerplan.

  Ontwikkelingen Kitesurfspots
 • Groningen
  Kitespotnaam: Zuidlaardermeer
  Status: Gedoogd
  Vertegenwoordiger: Walter Timmermans (Kite Ploug Grunn)
  Actualiteit:
  Natura 2000 beheerplan voor Zuidlaardermeergebied wordt gemaakt. Effecten van kiten op natuurwaarden zijn onderzocht. Eind december is planning om beheerplan
  definitief te maken. Resultaat: er wordt waarschijnlijk een zone en een periode aangewezen voor kitesurfen.
 • Friesland
  Kitespotnaam:
  Terschelling: Groene Strand, Waddenzee + Noordzee
  Vertegenwoordiger: Klaas Smit (Surfclub Terschelling)
  Status: Toegestaan/Toegestaan met ontheffing
  Actualiteit: verwijderen ontheffing voor kitesurfen op Noordzee uit APV, kitespot oostzijde Waddenzee eiland in ontwikkeling
 • Gelderland
  Kitespotnaam: Strand Horst
  Status: toegestaan
  Vertegenwoordiger: Barry van Lingen (Telstar Surfclub)
  Actualiteit:
  nieuwe horeca- en overnachtingsaccomodatie voor o.a. kiters.
 • Noord-Holland
  Kitespotnaam: Schellinkhout
  Status: Gedoogd
  Vertegenwoordiger: Bas Meerwijk
  Actualiteit:
  scheiding zwemmers en kiters via boeienlijn en duidelijke informatie borden over waar je mag landen en starten met je kite. In toekomst mogelijk groter strand voor kiters.
  Kitespotnaam: IJburg
  Status: Gedoogd
  Vertegenwoordiger: Okke Engels
  Actualiteit:
  uit de “Watervisie Amsterdam”: Standpunt van het college van B en W: Amsterdam kent geen officiële locaties om te kitesurfen. Het college wil daarom samen met de
  Nederlandse Kitesurf Vereniging onderzoeken of er gekoppeld aan de ontwikkeling van Zeeburgereiland en IJburg fase 2 een mogelijkheid is om een officiële locatie om
  te kitesurfen te realiseren.
 • Flevoland
  Kitespotnaam:
  Status:
  Vertegenwoordiger:
  Actualiteit:
  Almere/ IJmeerdijk
  Toegestaan
  Gerrit Renooij
  nieuwe spot (met horeca), voor gevorderde kiters. Open van 1 april tot 1 oktober. Klein strand om kite te starten/landen.1 april tot 1 oktober. Klein strand om kite te starten/landen. Vaarbaar met wind vanuit ZW t/m N. Let op: buiten het strandje geen start- en landingsmogelijkheden.
 • Zuid Holland
  Kitespotnaam: Slufter/Oostvoorne
  Status: gedoogd/toegestaan
  Vertegenwoordiger:
  Actualiteit:
  Evan Kruger
  verstorende effecten van strand-, en waterrecreatie op populatie steltenlopers worden via proef “Slikke van Voorne” onderzocht. Experts van NKV helpen bij verbeteren van het onderzoek-opzet/uitvoering. Via o.a. aandacht bij Rotterdamse politiek, hulp van locale kiters om kiters uit het “proefgebied” te houden en media-aandacht, werken we aan behoud van deze top locaties.

  Spotbehoud! Wat kan jij doen?
  Kitesurfers dragen gezamenlijke verantwoording voor het behouden van en veiligheid op een kitesurfspot. Dit doe jij door je volwassen houding in en om het water en anderen te helpen zich ook zo te gedragen. En zie je mogelijkheden om je “homespot” veiliger te maken of verbeteren? Geef dit door aan de regiovertegenwoordiger en help mee aan het uitwerken van de oplossing.
  En nogmaals, wil je zelf ook je steentje bijdragen aan de regiofunctie van de NKV, laat het ons dan weten! Heb je interesse in een lokale regiovertegenwoordigersrol, meld je dan even bij Hans van der Hulst via regiocoordinator@kitesurfvereniging.nl

  Namens het bestuur van het NKV, met sportieve groeten,
  Rene Bos
  Voorzitter