Wat doet de NKV?

Verbetering van kitespots

Nederland is een ideaal land voor kitesurfen; er is volop water en wind aanwezig. De kitesurfsport is dan ook één van de snelst groeiende sporten van Nederland. De beperkt aanwezige kitespots worden drukker en daarom is behoud, verbetering en creatie van kitesurflocaties van groot belang.

Kitesurfen legaliseren

Zonder toestemming van de overheid is kitesurfen verboden, daarom is het noodzakelijk dat er toestemming geregeld wordt. Dit is de primaire taak van de NKV. Wij werken samen met de overheid, het Watersportverbond, natuurorganisaties, media en overige betrokken instellingen. Met meer leden kunnen wij meer invloed uitoefenen tijdens beleidsvorming met betrekking op het kitesurfen, zoals het verbeteren van een recreatiegebied of het beschermen van een natuurgebied. Zonder inspraak van de NKV zou kitesurfen op jouw lievelingsspot morgen opeens verboden kunnen zijn!

We hebben daarom voor de verschillende gesprekspartners een overzichtelijk document samengesteld: NKV visie

Vrijwilligers

Het bestuur van de NKV bestaat uit vrijwilligers en een regiocoördinator die in dienst is van de NKV. De regiocoördinator werkt 3 dagen per week aan regiozaken (o.a. spotbeheer), wet en regelgeving. Zo zijn we zeker dat er genoeg aandacht gegeven wordt aan de primaire taak van de NKV: veilig kitesurfen mogelijk maken op zoveel mogelijk geschikte locaties in Nederland. De NKV werkt samen met haar vele vrijwilligers, o.a. spotbeheerders. Deze spotbeheerders zijn het aanspreekpunt van een kitespot in Nederland en werken hard aan het legaliseren, verbeteren en/of veiliger maken van hún spot.

Wat hebben we bereikt?

 

Als we alleen al kijken naar de afgelopen jaren, hebben we met zijn allen veel bereikt. Dankzij de NKV zijn kitesurfspots in Zeeland en enkele op het IJssel- en Markermeer gelegaliseerd, komt er een extra kitesurfstrand bij Schellinkhout, is de startruimte op het water bij Muiderberg vergroot, kan er het hele jaar gekitesurfd worden bij IJmuiden aan Zee en is er een start gemaakt met onderhandelingen over verbetering en uitbreiding van spots op het IJssel- en Markermeer.